Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Voorwaarden voor deelname aan de masterclasses:

Doelgroep

 • De masterclasses zijn bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en 8.
 • Leerlingen uit groep 8 hebben voorrang op leerlingen uit groep 7.
 • Basisscholen kunnen leerlingen uit groep 8 aanmelden voor blok 1 t/m blok 4 (november 2016 t/m maart 2017).
 • Basisscholen kunnen leerlingen uit groep 7 en toekomstige OSg leerlingen uit groep 8 aanmelden voor blok 5 t/m blok 7 (april 2017 t/m juni 2017).

 

Basisschoolleerling

 • De leerlingen die zich aanmelden zijn gemotiveerd, iedere les aanwezig, hebben hun spullen mee en maken hun huiswerk.
 • De leerlingen die zich aanmelden, melden zich aan voor blok 1 t/m 4 en/of blok 5 t/m 7: dus voor alle blokken die genoemd zijn voor de betreffende leerlingen.

 

Aanmelding

 • De aanmelding geschiedt door de basisschool.
 • Er zijn maximaal 6 plekken per basisschool beschikbaar. De basisschool maakt de selectie.
 • Of een leerling voldoet aan de criteria, bepaalt de basisschool. Citoscores, behoeften aan versnelling, verrijking, verdieping of deelname aan een plusklas kunnen bijvoorbeeld de motivatie voor deelname ondersteunen.
 • Er zijn geen kosten aan de aanmelding of deelname verbonden.
 • Aanmeldingsformulieren kunnen alleen door de basisschool aangevraagd worden via de site van de OSG. De formulieren worden vervolgens aan de basisschool toegestuurd.
 • Aanmeldingsformulieren moeten volledig ingevuld worden en ondertekend worden door ouders, leerkracht, intern begeleider en directeur van de basisschool. Vervolgens worden de formulieren retour gestuurd aan de OSG West-Friesland, t.a.v. Susanne van Wissen, Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn.
 • Op basis van de aanmeldingsformulieren heeft de OSG het recht leerlingen niet te plaatsen.
 • Aanmelden kan tot 1 mei 2016.
 • Plaatsing geschiedt niet op volgorde van binnenkomst maar op basis van de aanmeldingsformulieren.
 • Of een leerling geplaatst is voor blok 1t/m 4 wordt aan de basisschool en de ouders bekendgemaakt op 1 oktober 2016. Of een leerling geplaatst is voor blok 5 t/m 7 wordt aan de basisschool en de ouders bekend gemaakt op 1 maart 2017.

 

Huisregels

 • Ouders en/ of basisschool dragen zorg voor het vervoer van hun basisschoolleerling naar en van de OSG.
 • Mocht een basisschoolleerling ziek of verhinderd zijn, bellen ouders de OSG voor 8.15 uur op telefoonnummer 0229-246264
 • De uren die de basisschoolleerling op de OSG doorbrengt, vallen onder verantwoordelijkheid van de basisschool. Uiteraard zorgt de OSG dat de basisschoolleerling op de OSG West-Friesland veilig is.
 • De groepsindeling wordt verzorgd door de OSG West-Friesland. Er komen vaste groepen in vaste lokalen.
 • Leerlingen van dezelfde basisschool, worden zoveel mogelijk in dezelfde groep geplaatst.

 

Boodschappenlijst

 • Een snelhechter met lijntjes- en ruitjespapier, kleurpotloden, potlood, liniaal, schaar en een pen.
 • Bij sommige onderwerpen een USB-stick of eenvoudige rekenmachine.
 • Eventuele aanvulling zodra de onderwerpen bekend zijn.

 

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend