Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Verbouwing OSG West-Friesland

Verbouwingsnieuws Update 16 juni 2017

De eerste weken van de verbouwing liggen achter ons en we kijken terug op een goede start. De bouwplaats is ingericht en de binnenplaats is bouwrijp gemaakt.
Momenteel worden de aangebouwde zijbeuken van het monumentaal hoofdgebouw gesloopt en wordt de gevel uit de vleugel gesloopt waar straks de nieuwe lokalen tegenaan zullen worden gebouwd. De zijbeuken blijken met een ouderwets degelijke constructie te zijn aangebouwd, waardoor de sloop iets meer tijd en moeite vergt.
Ook binnen in het gebouw merken we ondertussen dat de verbouwing is begonnen. In de gangen zijn stofschotten geplaatst ter voorkoming van overlast, waardoor het een stuk donkerder is in de gangen. De leerlingen hebben ondertussen op creatieve manier bezit genomen van de schotten en voorzien deze van pakkende, ludieke en creatieve teksten. Binnenkort zullen de creatieve secties zich over de schotten ontfermen en er ongetwijfeld mooie kunstwerken van maken. Ook zullen de schotten worden gebruikt voor informatievoorziening over de verbouwing aan de leerlingen.
De leerlingenraad heeft initiatief genomen om de beperkte ruimte effectiever te gebruiken. In de pauzes kunnen de leerlingen picknickkleedjes lenen om het buiten op het gras gezellig te maken.

De leerlingen zijn nog tot vrijdag 14 juli op school, dus nog vier weken te gaan. In deze komende weken staan nog de volgende verbouwingsactiviteiten op de planning:

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017 (2e tijdvak centraal examen)

  • Aanbrengen rioolvoorzieningen binnenplaats
    Duur: 4 weken

  • Ontruimen/ontgraven tuin- en grondwerk t.b.v. fundering binnenplaats
    Duur: 1 week

Week 26: 26 t/m 30 juni 2017 (toetsweek)

- Voortzetting en afronding lopende werkzaamheden
- Afronding sloop aanbouwen (110,111, 117)
- Voorzieningen riool binnenplaats

Week 27 en 28: 3 t/m 14 juli 2017 (incl. uitloop toetsweek en laatste lesweek leerlingen)

- Aanbrengen hei- en boorpalen binnenplaats
Duur: 2 weken

- Afsluiting toiletgroepen in hoofdgebouw i.v.m. rioolwerkzaamheden van 8 juli.
We verwachten hierdoor geen problemen omdat het aantal leerlingen, door de afwezigheid van
de examenleerlingen, kleiner is dan normaal.

Week 29: 17 t/m 21 juli 2017

- Uitzetten fundering bebouwing binnenplaats
Duur: 3 weken

Van de werkzaamheden gedurende week 25 t/m 29 verwachten we geen geluids- of verkeersoverlast voor de buurt. Voor de school kan er tijdens het slopen en boren enige geluidsoverlast ontstaan.
Uiteraard is dit niet aan de orde tijdens het 2e tijdvak van het centraal examen en gedurende de toetsweek.

In de zomervakantie zal er begonnen worden met het leggen van de fundering op de binnenplaats van de school. Een gedetailleerdere planning hiervan zal half juli op de plek worden gepubliceerd.

Infomatie bijeenkomst omwonende 16 maart 2017

Actualisering van deze pagina

We zullen de informatie op deze website regelmatig actualiseren. Tijdens de verbouwing zal dit meermalen per week het geval zijn. Tot die tijd kunt u periodieke updates verwachten. Dus kijk af en toe even op deze pagina of er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend