Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Voorwaarden voor deelname aan de masterclasses:

Doelgroep

 • De masterclasses zijn bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en 8.
 • Leerlingen uit groep 8 hebben voorrang op leerlingen uit groep 7.
 • Basisscholen kunnen leerlingen uit groep 8 aanmelden voor blok 1 t/m blok 4.
 • Basisscholen kunnen leerlingen uit groep 7 en toekomstige OSg leerlingen uit groep 8 aanmelden voor blok 5 t/m blok 7.

Basisschoolleerling

 • De leerlingen die zich aanmelden zijn gemotiveerd, iedere les aanwezig, hebben hun spullen mee en maken hun huiswerk.
 • De leerlingen die zich aanmelden, melden zich aan voor blok 1 t/m 4 en/of blok 5 t/m 7: dus voor alle blokken die genoemd zijn voor de betreffende leerlingen.

Aanmelding

 • De aanmelding geschiedt door de basisschool.
 • Er zijn maximaal 4 plekken per basisschool voor leerlingen uit groep 8 en 4 plekken per basisschool voor leerlingen uit groep 7 beschikbaar. De basisschool maakt de selectie.

 • Of een leerling voldoet aan de criteria, bepaalt de basisschool. Citoscores, behoeften aan versnelling, verrijking, verdieping of deelname aan een plusklas kunnen bijvoorbeeld de motivatie voor deelname ondersteunen.

 • Er zijn geen kosten aan de aanmelding of deelname verbonden.
 • Aanmeldingsformulieren kunnen alleen door de basisschool aangevraagd worden via de site van de OSG. De formulieren worden vervolgens aan de basisschool toegestuurd.
 • Aanmeldingsformulieren moeten volledig ingevuld worden en ondertekend worden door ouders, leerkracht, intern begeleider en directeur van de basisschool. Vervolgens worden de formulieren retour gestuurd aan de OSG West-Friesland, t.a.v. Susanne van Wissen, Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn.
 • Op basis van de aanmeldingsformulieren heeft de OSG het recht leerlingen niet te plaatsen.
 • Aanmelden kan tot 1 mei 2018.
 • Plaatsing geschiedt niet op volgorde van binnenkomst maar op basis van de aanmeldingsformulieren.
 • Of een leerling geplaatst is voor blok 1t/m 4 wordt aan de basisschool en de ouders bekendgemaakt voor 1 oktober 2018. Of een leerling geplaatst is voor blok 5 t/m 7 wordt aan de basisschool en de ouders bekend gemaakt voor 1 maart 2018.

Huisregels

 • Ouders en/ of basisschool dragen zorg voor het vervoer van hun basisschoolleerling naar en van de OSG.
 • Mocht een basisschoolleerling ziek of verhinderd zijn, bellen ouders de OSG voor 8.15 uur op telefoonnummer 0229-246264
 • De uren die de basisschoolleerling op de OSG doorbrengt, vallen onder verantwoordelijkheid van de basisschool. Uiteraard zorgt de OSG dat de basisschoolleerling op de OSG West-Friesland veilig is.
 • De groepsindeling wordt verzorgd door de OSG West-Friesland. Er komen vaste groepen in vaste lokalen.
 • Leerlingen van dezelfde basisschool, worden zoveel mogelijk in dezelfde groep geplaatst.

Boodschappenlijst

 • Een snelhechter met lijntjes- en ruitjespapier, kleurpotloden, potlood, liniaal, schaar en een pen.
 • Bij sommige onderwerpen een USB-stick of eenvoudige rekenmachine.
 • Eventuele aanvulling zodra de onderwerpen bekend zijn.

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend

Nieuwe wachtwoorden schoolaccount nodig

Als gevolg van een hackpoging zijn alle wachtwoorden op school sinds vanmiddag, vrijdag 22 juni, onbruikbaar. Alle leerlingen en personeelsleden moeten een nieuw wachtwoord aanmaken voor hun schoolaccount. Dat kan alleen op een schoolcomputer gebeuren; dit kan dus pas vanaf maandagmorgen 25 juni.

Nu de geldende wachtwoorden onbruikbaar zijn geworden, is ook Magister niet toegankelijk. Eerste- en tweedeklassers kunnen daardoor ook niet (meer) inzien welk huiswerk er voor maandag stond gepland. Derde-, vierde- en vijfdeklassers beginnen maandag aan de toetsweek – zij weten precies wat er getoetst gaat worden.

Vanmiddag (vrijdag) zou om 17.00 uur de inschrijving voor de sportoriëntatie worden opengesteld. Ruim 300 leerlingen uit de bovenbouw zouden daarvoor moeten inloggen. De inschrijving gaat nu dinsdag 26 juni om 17.00 uur open, je kunt dan tot donderdag 17.00 uur terecht.

Maandag volgt nadere communicatie, ook richting ouders/verzorgers.