Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

De Gezonde School

OSG West-Friesland vindt het ontwikkelen van een gezonde leefstijl belangrijk.

In april 2015 heeft OSG West-Friesland het landelijk vignet Gezonde School behaald. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Werkgroep en themacertificaten

Sinds schooljaar 2014-2015 is de OSG gestart met de werkgroep ‘Gezonde School’, waaraan leden van de Ouderraad, de jeugdverpleegkundige van de GGD en medewerkers van de school deelnemen. De Gezonde School aanpak is een praktische manier waarbij de GGD scholen ondersteunt bij het structureel werken aan gezondheid op school. Deze aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren en maakt een gezondheidsplan. Er zijn vijf themacertificaten die de school aan kan vragen om een Gezonde School te worden:

 1. Welbevinden en sociale veiligheid
 2. Voeding
 3. Roken- Alcohol- en Drugspreventie
 4. Bewegen en Sport
 5. Relaties en Seksualiteit

Ad. 1 Welbevinden en Sociale Veiligheid

De werkgroep heeft in eerste instantie ingezet op het themacertificaat ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’ om het vignet Gezonde School te kunnen bemachtigen. De OSG is de eerste school in Nederland die op basis van dit certificaat het vignet heeft behaald. Projecten als De Krachtige klas, Rots en Water (http://www.rotsenwater.nl), het Leerling mentoraat, Alle Leerlingen Actief/Active Life/Realfit, Paarse vrijdag, hanteren pestprotocol , het veiligheidsconvenant met de gemeente en de politie én het goed functionerende Zorg Advies Team zijn activiteiten die een enorme bijdrage leveren aan het welbevinden van onze leerlingen.

Ad. 2 Voeding

Sinds schooljaar 2016-2017 heeft de OSG ook het themacertificaat Voeding behaald. In overleg met onze cateraar en het voedingscentrum (http://www.voedingscentrum.nl) is het aanbod aangepast en voldoen wij reeds drie jaar aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. Onze gezonde schoolkantine voldoet aan onderstaande basisregels;

 • Bestaat voor meer dan 80% uit betere keuzes en minder dan 20% uitzonderingen bij het uitgestalde aanbod én bij de automaten

 • Voldoet aan 100% van de uitstralingspunten

 • Biedt groente en fruit aan

Hierdoor hebben wij de felbegeerde Gouden Gezonde Schoolkantine schaal 2017 behaald. De waarborging en controle of de kantine nog voldoet aan alle eisen gebeurt door een jaarlijkse screening in samenwerking met onze cateraar.

Ook de nieuwbouw wordt meegenomen in het geheel. Mooi voorbeeld hiervan is het realiseren van hygiënische watertappunten op diverse plaatsen binnen school. Eén watertappunt is al gerealiseerd en staat in het Bontekoegebouw. Tevens worden waterflesjes tijdens de reguliere lessen toegestaan.

Klik hier voor het beleidsstuk

Roken-Alcohol en Drugspreventie

Naast het aanbod in de mentorlessen en de lessen biologie gaan wij ons komend schooljaar verder verdiepen in de preventie van roken, alcohol en drugs. Dit wordt aangepakt door middel van het stellen van normen, het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en het ingrijpen indien dit noodzakelijk is. Wij hebben hiervoor lespakketten over roken en alcohol, zijn in gesprek met politie, gemeente en andere scholen over het voorkomen van dealen rondom scholen en zijn bezig met een voorlichtingsaanbod tijdens de komende ouderavonden. Ook docenten worden geschoold door het volgen van een “leren signaleren-training” betreft roken, alcohol en drugs vanuit het Trimbos-instituut (http://www.trimbos.nl).

Bewegen en Sport

OSG West-Friesland is een sportieve school met een actieve sectie lichamelijke opvoeding. Leerlingen kunnen extra uren LO kiezen als ze niet het FLE-programma volgen.

Er worden voor elk leerjaar verschillende sportdagen en sporttoernooien georganiseerd, waaronder een aantal tegen andere scholen in de regio Hoorn.

Verder hebben wij in de bovenbouw ook een prachtig sportoriëntatieprogramma waarbij leerlingen in contact komen met sporten die vaak niet passen binnen het reguliere LO-aanbod. Voorbeelden hiervan zijn squash, tennis, cross fit, function circuit, spinning, golf, hiphop, stijldansen, free runnen, kickboksen, boksen, bootcamp, schaatsen, ijshockey en schermen.

Ook wordt er al jaren een wintersportreis georganiseerd voor de vierde klassen.

Vanuit de gemeente is een combinatiefunctionaris verantwoordelijk voor het project Alle Leerlingen Actief (ALLA / Active Life / Realfit ). Hij neemt de Europese fit-test af bij alle eerstejaars leerlingen. Zo komen wij er achter hoe fit iedereen is. Indien nodig kunnen leerlingen, als ze dat willen, het Active life programma volgen. Hetzelfde geldt voor tweede klas leerlingen, zij kunnen zich aanmelden voor het Realfit programma. Dit vindt plaats in Sportcentrum Hoorn en wordt grotendeels gesubsidieerd door de OSG.

Relaties en Seksualiteit

Dit onderwerp wordt behandeld tijdens de reguliere lessen biologie maar ook tijdens de mentorlessen. Op het voortgezet onderwijs komen jongeren in de puberteit. Er verandert dan veel, zowel lichamelijk als psychisch, met jezelf maar ook in de klas als groep. Je maakt nieuwe vrienden, wordt misschien verliefd, moet voor jezelf opkomen en grenzen stellen. Zo ontwikkel je je eigen identiteit.

Op de OSG mag je zijn wie je bent en voelen leerlingen zich veilig waardoor zij zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Er is ook ruimte voor Paarse Vrijdag. Dit is de tweede vrijdag in december waarop mensen hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender jongeren door het dragen van de kleur paars.

Emovo onderzoek (Elektronische Monitoring en Voorlichting)

Dit is een onderzoek naar de gezondheidssituatie van jongeren en wordt elk jaar uitgevoerd in alle 2e - en 4e klassen op de OSG. Zowel het invullen als het tonen van de persoonlijke resultaten zijn anoniem. Leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen door een gesprek aan te vragen met de jeugdverpleegkundige. De resultaten worden meegenomen in het gezondheidsplan.

Het blijkt dat wij op de goede weg zijn. Het spijbelgedrag is afgenomen t.o.v. de jaren daarvoor en ook het rookgedrag en alcoholgebruik onder onze jongeren is verminderd. Meer informatie is te vinden op EMOVO. https://ggdhollandsnoorden.nl/gezond-veilig-leven/gezond-leven/epidemiologie/emovo.aspx

Gezondheidsplan

Het gezondheidsplan is opgesteld door de jeugdverpleegkundige van de GGD. De jeugdverpleegkundige is elke maandagmorgen op school te vinden en maakt deel uit van het ondersteuningsadvies team (OAT). Ze signaleert vroegtijdige ziekten en ontwikkelingsproblemen en verwijst door naar de juiste professional. Tevens geeft ze advies over een gezonde leefstijl; roken, alcohol, voeding, overgewicht, ondergewicht, seksualiteit, slaap en hygiëne.

Speerpunten

Voor aankomend schooljaar hebben wij onderstaande twee speerpunten gekozen om verder aan te werken en streven ernaar om ook deze themacertificaten te verkrijgen:

 • Roken- Alcohol- en Drugspreventie

 • Bewegen en Sport

  De Gezonde School: actieve en gezonde leerlingen

  Door de Gezonde School aanpak hopen wij te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl draagt bij aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Zie ook ons schoolondersteuningsprofiel . Wilt u meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend