Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

De Special Class

Per 1 augustus 2018 biedt het onderwijs in West-Friesland een oplossing voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die, vaak door (kenmerken van) autisme, zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. Tot nu toe konden deze leerlingen alleen terecht in Lelystad of Amsterdam. Dit brengt veel reistijd met zich mee. Dat staat op gespannen voet met een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs: zo thuisnabij mogelijk.

Op 1 augustus 2018 start de Special Class. Deze brugklas is gehuisvest in een reguliere school voor voortgezet onderwijs, i.c. de Copernicus in Hoorn. De klas telt minder leerlingen dan een reguliere brugklas. De klas heeft twee vaste mentoren met veel ervaring met deze doelgroep, waarvan er bij elke les eentje aanwezig is. Van elk schoolvak krijgen de leerlingen minimaal één les per week van een vakdocent. Alle docenten zijn speciaal hierop getraind en worden begeleid door de mentoren.

De aanpak in de klas houdt rekening met de behoeften van de leerlingen. De klas zit in een vast lokaal; de leerlingen krijgen een kluisje bij dit lokaal. Elke dag kent dezelfde opbouw.

De aanpak lijkt op die van het voortgezet speciaal onderwijs. Met een groot voordeel: de klas zit in een reguliere school. In de loop van de brugklas, maar ook in de jaren daarna, zal steeds met elke leerling gekeken worden welke onderdelen van het regulier programma voor hem of haar geschikt zijn. Op maat, in kleine stappen die goed worden voorbereid en geëvalueerd.

De special class begint nu op Copernicus. Daar zal het echter niet bij blijven. De bedoeling is dat het voortgezet onderwijs in onze regio in een aantal jaren toegroeit naar een stelsel van voorzieningen op diverse scholen, waarmee deze leerlingen goed bediend worden in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Meer weten? Lees de folder en/of neem contact op met Sandra Kerkhof, afdelingsleider onderbouw havo/vwo van de Copernicus (0229-236344).

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend