Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Gezonde school

 

Welbevinden en sociale veiligheid
De OSG heeft de gezondheid van haar leerlingen hoog in het vaandel staan. Voeding, beweging en hoe je met elkaar omgaat zijn belangrijke pijlers voor ons. We zijn er dan ook trots op dat de OSG als eerste school in heel Nederland het Gezonde Schoolvignet ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ heeft gehaald.

Gezonde voeding
Wij streven ernaar om de lijn die basisscholen hebben ingezet om leerlingen gezonde tussendoortjes mee naar school te laten nemen, door te zetten in het voortgezet onderwijs. In overleg met onze cateraar en het voedingscentrum is het aanbod aangepast en voldoen wij inmiddels ruim aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. Een gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (zoals koek, snoep, snacks). Wij hebben inmiddels de 80% bereikt en daarmee hebben wij de felbegeerde Gezonde Schoolkantineschaal 2015 verdiend. Ook de nieuwbouw is meegenomen in het geheel. Mooi voorbeeld hiervan is het realiseren van watertappunten op diverse plaatsen binnen school. Tevens worden waterflesjes tijdens de reguliere lessen toegestaan.

Rook- alcohol- en drugsbeleid
Binnen de OSG wordt er op deze onderwerpen een ontmoedigingsbeleid gevoerd.
Naast het aanbod in de mentorlessen en de lessen biologie gaan wij ons komend schooljaar verder verdiepen in de preventie van roken, alcohol en drugs. Dit wordt aangepakt door middel van het stellen van normen, het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en het ingrijpen indien dit noodzakelijk is. Wij hebben hiervoor lespakketten over roken en alcohol, zijn in gesprek met politie, gemeente en andere scholen over het voorkomen van dealen rondom scholen en zijn bezig met een voorlichtingsaanbod tijdens de komende ouderavonden. Ook docenten worden geschoold door het volgen van een “leren signaleren-training” betreft roken, alcohol en drugs vanuit het Trimbos-instituut.

Sport en bewegen
De OSG West-Friesland is een sportieve school met een actieve sectie lichamelijke opvoeding. Leerlingen kunnen extra uren LO kiezen als ze niet het FLE-programma volgen. Er worden voor elk leerjaar verschillende sportdagen en sporttoernooien georganiseerd, waaronder een aantal tegen andere scholen in de regio Hoorn. Verder hebben wij in de bovenbouw ook een prachtig sportoriëntatieprogramma waarbij leerlingen in contact komen met sporten die vaak niet passen binnen het reguliere LO-aanbod. Voorbeelden hiervan zijn squash, tennis, cross fit,  function circuit, spinning, golf, hiphop, stijldansen, free runnen, kickboksen, boksen, bootcamp, schaatsen, ijshockey en schermen.
Er is een beleid ‘Alle Leerlingen Actief’ waarbij alle eerstejaars leerlingen de Europese fit-test ondergaan. Zo komen wij erachter hoe fit iedereen is. Indien nodig kunnen leerlingen, als ze dat willen, het Active life programma volgen, dat grotendeels gesubsidieerd wordt door de OSG.

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend