Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Iedereen heeft zijn eigen talenten. De OSG wil jou je talenten laten ontdekken en verder ontwikkelen. Hoe? Door het onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk bij jou past. Onderwijs op maat, noemen we dat. En dat kan bestaan uit extra ondersteuning of juist uit extra uitdaging.

Ondersteuning

Leerlingen met de diagnose dyslexie krijgen van de dyslexiecoördinator een faciliteitenpas. Daarmee heb je recht op extra tijd bij toetsen of mag je de toets op een laptop maken. In kleine groepjes krijg je extra begeleiding en tips hoe je het beste om kunt gaan met je dyslexie. Ook bieden we faalangstreductietrainingen en trainingen in sociale vaardigheden.

En heb je extra hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je PDD-NOS of ADHD hebt? Dan hebben we specialisten in huis die jou leren daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Als het even niet lukt in de klas, dan ga je naar Lokaal 300. Dat is een ruimte zonder prikkels, waar je je even kunt terugtrekken. Er zijn daar altijd mensen van het ondersteuningsteam die je kunnen opvangen, een praatje met je maken en je weer op weg helpen. Je kunt daar ook altijd voor of na schooltijd heen gaan om de dag te starten of af te sluiten. 

Om te zien wat goed gaat en op welke onderdelen van taal of rekenen je extra ondersteuning nodig hebt, nemen we regelmatig een toets af. Met behulp van een digitaal lesprogramma kun jij thuis en op school aan de slag met extra uitleg en oefeningen over de onderdelen waar jij moeite mee hebt. Een docent kijkt naar je vorderingen en stuurt je zo nodig bij. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen uiteindelijk over voldoende reken- en taalvaardigheden beschikt.

Je kunt daarnaast extra ondersteuning krijgen in een vak waar je moeite mee hebt. Deze ondersteuning kan bestaan uit vakspecifieke steunlessen of het aanleren van studievaardigheden (leren leren).

Op de OSG is ook een grote groep bovenbouwleerlingen die graag bijles geeft aan leerlingen in de onderbouw. Er staat altijd wel iemand voor je klaar om je, tegen een kleine vergoeding, bijles te geven. We noemen dat Leerlingen helpen leerlingen

Excellente leerlingen

Op de OSG willen we (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk herkennen, erkennen en bieden wat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren. Want ook leerlingen die wat meer aankunnen hebben begeleiding nodig! Door je  te ‘leren leren’, extra of ander werk aan te bieden of misschien wel een andere aanpak te laten zien, houd je het plezier in school en leren. Want met de juiste begeleiding is hoogbegaafdheid geen last maar een talent!

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend