Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Op de OSG West-Friesland worden leerlingen met een mavo-, havo-, of een vwo-advies toegelaten. Leerlingen met een mavo-advies worden in een mavo/havo brugklas geplaatst. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo/vwo- of technasiumbrugklas en leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen uit de atheneum-, technasium- of gymnasiumbrugklas.

Vanaf 1 januari 2021 bent u welkom om uw kind bij de OSG aan te melden. Hieronder geven we u een overzicht van de aanmeldprocedure:

 1. Aanmeldformulier digitaal invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Vul het formulier op uw computer in (DUS NIET ONLINE) en sla het op.
  3. Print het formulier
  4. Onderteken het formulier
  5. Scan het en stuur het met eventuele bijlagen naar het aanmeld-emailadres van de betreffende school. Of print het en stuur het per post naar de betreffende school of breng het persoonlijk langs.
 2. Aanmeldformulier handmatig invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Vul het handmatig in
  3. Onderteken het formulier
  4. Stuur het, met eventuele bijlagen, per post naar de betreffende school of lever het persoonlijk in.

Contactgegevens

OSG West-Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
aanmelden.osg@atlascollege.nl

LET OP!
Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 19 maart 2021 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. Dat geeft de scholen de ruimte om de overdracht met het basisonderwijs voor de zomervakantie goed te organiseren. Daarnaast zijn er afspraken tussen het Atlas College en het Tabor College, voor wat betreft het maximum aantal aan te nemen leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. Die wordt na deze periode opgestart indien van toepassing.

Leerjaar 2 of hoger

Voor instroom in het 2e leerjaar of hoger kunt u contact opnemen met de desbetreffende afdelingsleider:

Toelating

Het schooladvies

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Atlas College)

Het onderwijskundig rapport

In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een onderwijskundig rapport (OKR) moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem.

De eindtoets

Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. Binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland afspraken gemaakt over de toelating die ook door de scholen van het Atlas College worden toegepast.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend