Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Sinds schooljaar 2012-2013 ontwikkelt OSG West-Friesland beleid voor kinderen die wat meer nodig hebben dan het reguliere programma. Ons beleid is schoolbreed, voor leerlingen uit mavo, havo en vwo. Daarnaast is er ook een programma voor leerlingen uit groep 7 en 8. Voor ons staat het welbevinden van het kind voorop. Graag vormen we met ouders, docenten, begeleiders en de mentor samen een veilige kring om het kind heen in de begeleiding. Een greep uit ons huidige aanbod:

Groep 7 en 8 

  •  OSG Masterclasses (onze slimmeriken uit de bovenbouw geven les aan slimmeriken uit groep 7/8) 
  • Warme overdracht met ouders, basisschool en leerling

Onderbouw

  • individuele- of groepsprojecten van Bureau Talent
  • extra begeleiding dubbele versnellers om hiaten weg te werken
  • flexibel rooster in overleg in verband met overprikkeling en/of verveling
  • Extra aandacht voor executieve functies, leerstrategieën en mindset onder begeleiding van een talentcoach

Bovenbouw  

  • OSG masterclass geven 
  • versneld examen  in één of meer vakken
  • flexibel rooster 
  • Pre-University projecten van VU Amsterdam of de Universiteit Leiden

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft onze school als voorbeeldschool voor talentontwikkeling gefilmd voor hun site over passend onderwijs. Tevens hebben wij Onderwijsprijs Noord-Holland gewonnen voor ons talentbeleid. Twee gebeurtenissen die vertrouwen geven en waar we trots op zijn.
 

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend