Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Over de OSG

De OSG West-Friesland is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium met een duidelijke visie op onderwijs en maatschappij. Hier hoort een viertal krachtige kernwaarden bij: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend. Deze kernwaarden vindt u terug in het onderwijsaanbod, de lessen, de reizen, de activiteiten en de excursies.

De OSG typeert zich door een open houding naar de wereld, de natuur en de medemens. We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen de mogelijkheid en ruimte te bieden om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit en hun talenten. Dat betekent dat er bij ons plaats moet zijn voor alle leerlingen die vanuit hun eigen kracht en persoon keuzes maken. Ook als dit om afwijkende keuzes gaat. Dat vereist een sterk pedagogisch klimaat en een hoge mate van veiligheid voor iedereen. We denken dat we er in slagen de leerlingen deze inspirerende omgeving te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste tot zijn recht komt in een omgeving waar vertrouwen in het eigen kunnen, in elkaar en in de omgeving, de basis vormen.

Atlas College

OSG West-Friesland is onderdeel van het Atlas College en verzorgt in de regio Hoorn onderwijs mavo-, havo-, atheneum-, technasium- en gymnasiumniveau.

 

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend