Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Leerlingbegeleiding

 

 

De mentor
De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/zij staat dicht bij de leerling en is de persoon bij wie de leerling altijd terecht kan met vragen of problemen. Op studiegebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. De mentor onderhoudt contact met de ouders, vakdocenten, afdelingsleiding en specialisten op wie hij/zij terug kan vallen.

De mentor is degene die de meeste contactmomenten met de leerling heeft en mede daarom als geen ander in staat is om ’de hele persoon’ van de leerling te begeleiden. De mentor ziet de leerlingen tijdens de mentorlessen en tijdens een regulier vak.

Taal en rekenen
In de brugklas, en ook in de klassen daarna, maken alle leerlingen taal- en rekentoetsen. Als daaruit blijkt dat leerlingen hierin extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij deelnemen aan een speciaal oefenprogramma.

Extra ondersteuning
Er zijn leerlingen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan in de reguliere lessen door mentor en vakdocenten gegeven kan worden. Voor leerlingen die leer- en/of sociale problemen hebben en die niet genoeg hebben aan de contacten met de mentor, zijn er extra opvang- en begeleidingsmogelijkheden binnen de school. Het gaat hierbij om leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, ADHD en/of ASS.

Lokaal 100
Lokaal 100 is een time-out plek voor leerlingen met een diagnose en een specifieke ondersteuningsbehoefte. In dit lokaal is altijd iemand aanwezig van het ondersteuningsteam bij wie deze leerlingen terechtkunnen. Dit kan zijn om even tot rust te komen, om pauze te houden of voor individuele gesprekken met iemand van het ondersteuningsteam.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend