Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Externe huiswerkbegeleiding

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen, studieproblemen de baas te worden en hun ambities waar te maken.

Op de OSG is het ook dit schooljaar weer mogelijk om, binnen de muren van de OSG, tegen een gereduceerd tarief huiswerkbegeleiding te krijgen. Leerlingen kunnen gebruik maken van de huiswerkklas, huiswerkbegeleiding, één op één bijles en één op één coaching. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6 en van mavo tot en met vwo. Het volgen van de begeleiding is niet verplicht en is door ouders in te kopen. Er wordt regelmatig overlegd met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit per mail of telefonisch of - als daar behoefte aan is - in een persoonlijk gesprek.

Huiswerkklas
De huiswerkklas is geschikt voor leerlingen die een rustige werkplek zoeken om hun huiswerk te maken. Leerlingen voeren het belangrijkste leer- en maakwerk uit. Er is dagelijks begeleiding aanwezig en er is sprake van een aanwezigheidsregistratie. Tijdens de huiswerkklas is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van elke periode wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van de leerling. De huiswerkklas wordt aangeboden van 14:30 tot 17:30 uur. De tijden kunnen in overleg worden afgestemd.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is de intensievere variant van de Huiswerkklas. Doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren plannen en leren leren van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten. Bij de huiswerkbegeleiding:

  • stellen we samen met de leerling een persoonlijk plan op
  • staan onze begeleiders klaar om uitleg te geven
  • overhoren we het leerwerk en kijken regelmatig het maakwerk na
  • is er aandacht voor studievaardigheden
  • is er regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) en mentoren over de voortgang.

De huiswerkbegeleiding wordt aangeboden van 14.30 tot 18.00 uur. De tijden kunnen in overleg worden afgestemd.

Bijles
Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Naast de mogelijkheden die al binnen school worden aangeboden, kunnen bijlessen uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.

Coaching
Coaching is bedoeld om leerlingen te trainen in studievaardigheden, omdat ze vanwege het onvoldoende beheersen van deze vaardigheden vastlopen op school. Coaching is één op één begeleiding waarbij de nadruk niet ligt op de inhoud van vakken, maar op het ontwikkelen van een passende studie aanpak, op het leren plannen en structureren van het huiswerk en op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend