Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Iedereen heeft zijn eigen talenten. De OSG wil jou je talenten laten ontdekken en verder ontwikkelen. Hoe? Door het onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk bij jou past. Onderwijs op maat, noemen we dat. En dat kan bestaan uit extra ondersteuning of juist uit extra uitdaging.

Ondersteuning

Dyslexie
Leerlingen met de diagnose dyslexie of dyscalculie krijgen een faciliteitenpas. Met deze pas hebben zij recht op extra tijd bij toetsen en mogen zij, na overleg met de dyslexie/dyscalculiecoach en docent, toetsen op een laptop maken. Ook krijgen zij in de steungroep extra begeleiding waarbij zij handvatten krijgen om om te gaan met hun dyslexie. Meer informatie over ons dyslexiebeleid is te vinden in het dyslexieprotocol. Voor leerlingen met dyscalculie geldt een soortgelijk traject.

Leerlingen met een diagnose

Leerlingen met een diagnose (bijvoorbeeld ADHD, ASS of een lichamelijke beperking zoals bijvoorbeeld reuma of diabetes) krijgen een faciliteitenpas. Zij kunnen, na overleg, aanspraak maken op extra ondersteuning van specialisten binnen de school. Deze ondersteuning wordt ingezet in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel andere begeleidende instanties. Voorafgaand aan het schooljaar wordt indien nodig een intake met een begeleider van Lokaal 100 gepland om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en afspraken hierover te maken.

Lokaal 100
Lokaal 100 is een time-out plek voor leerlingen met een diagnose en een specifieke ondersteuningsbehoefte. In dit lokaal is altijd iemand aanwezig van het ondersteuningsteam bij wie deze leerlingen terechtkunnen.

Lokaal 100 biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Een plek om de schooldag te starten en/of af te sluiten
  • Een plek waar leerlingen tijdens de lessen een time-out kunnen nemen
  • Een rustige plek voor en na de lessen
  • Een plek waar huiswerk gemaakt kan worden
  • Een plek waar leerlingen begeleid worden bij het plannen en organiseren van hun werk of het aanleren van studievaardigheden

Het is ons doel om de leerlingen vooral zelfstandig binnen de klassensetting te laten functioneren. De gedragsspecialisten vanuit Lokaal 100 zijn daarom behalve in Lokaal 100 ook in de klassen te vinden.

Leerlingen helpen leerlingen
Als aanvulling op de vakspecifieke steunlessen geeft een groep zorgvuldig geselecteerde bovenbouwleerlingen hulplessen aan de leerlingen uit de brugklas. Dit gebeurt op aanvraag van de leerling, ouder(s)/verzorger(s) of docenten.

Huiswerkbegeleiding Lyceo
Via Lyceo is het mogelijk om naschoolse huiswerkbegeleiding in te kopen. Deze huiswerkbegeleiding vindt plaats op school.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend