Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Missie

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt en effectief is. 

Visie

In een veilig en zorgzaam klimaat wordt de leerling gestimuleerd zich zo goed mogelijk te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en creatief terrein. Het uitgangspunt van de OSG is daarbij dat de leerling zelf sturing leert geven aan dit proces, persoonlijke initiatieven leert ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor het eigen welzijn en de eigen studie. Wij laten de leerlingen hun grenzen verleggen door hen uit te dagen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. De OSG ondersteunt de groei van de leerling op dit gebied op een zorgvuldige, systematische en coachende manier. Dit vraagt van alle betrokkenen onderling respect en betrokkenheid.

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend