Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Op de OSG West-Friesland worden leerlingen met een mavo-, havo-, of een vwo-advies toegelaten. Leerlingen met een mavo-advies worden in een mavo/havo brugklas geplaatst. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo/vwo- of technasiumbrugklas en leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen uit de atheneum-, technasium- of gymnasiumbrugklas.

Hoe meldt u uw kind aan voor de OSG West-Friesland?

De OSG West-Friesland hoort bij het Atlas College. De aanmeldingsformulieren van het Atlas College sturen we naar de basisscholen in de regio West-Friesland.
Het aanmeldingsformulier kunt u echter ook hier downloaden, digitaal invullen en ondertekend sturen naar osgwestfriesland@atlascollege.nl.

Het is belangrijk dat dit formulier uiterlijk 5 maart 2021 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. In dit verband attenderen wij u op de afspraken die het Atlas College met het Tabor College heeft gemaakt, voor wat betreft het aantal leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure.

Leerjaar 2 of hoger

Voor instroom in het 2e leerjaar of hoger kunt u contact opnemen met de desbetreffende afdelingsleider:

Toelating

Het schooladvies

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Atlas College)

Het onderwijskundig rapport

In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een onderwijskundig rapport (OKR) moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem.

De eindtoets

Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. Binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland afspraken gemaakt over de toelating die ook door de scholen van het Atlas College worden toegepast.

 

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend